wtorek, 29 maja 2018

Nowy Statut MZPN

Jak zapowiedziałem tak też czynię. Jako Delegat Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na Zebranie Delegatów MZPN w Krakowie 11 maja 2018 roku, zwracam się do Prezydenta Miasta Krakowa (Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa ) oraz Krajowego Rejestru Sądowego z prośbą o wyjaśnienie moich wątpliwości dotyczących zatwierdzonego nowego Statutu MZPN. Dokładnie rzecz ujmując z wnioskiem o podjęcie czynności nadzorczych. Zwracam się do organu nadzoru nad Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej z wnioskiem o podjęcie czynności nadzorczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, a w szczególności wystąpienie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Statutowego Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej o zmianie statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Wyżej wskazany dokument zawiera przepisy sprzeczne z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) w zakresie prawnych możliwości tworzenia i nadzorowania terenowych jednostek organizacyjnych oraz określania kompetencji władz związku sportowego.

Zwracam się również z prośbą do działu prawnego PZPN w Warszawie a konkretnie do Pana Andrzeja Wacha. Nowy Statut został przygotowany przez fachowców i co najważniejsze konsultowany właśnie z Panem Mecenasem ( dokładnie z Profesorem Wachem, jak mówił jeden z prowadzących Walne Zebranie ). Podobno Pan Andrzej Wach nie miał żadnych uwag ani zastrzeżeń. No właśnie. Tutaj mam wątpliwości. Tak samo mówiono w przypadku przyjęcia przez Zarząd MZPN w Krakowie Uchwały Kompetencyjnej, która następnie została w całości uchylona przez organ nadzorczy, Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa. Także w tym przypadku mieli ponoć akceptację PZPN-u. Mają to nawet na piśmie. Nikt jednak nie chce tych pism okazać. Czy to jakieś ściśle tajne dokumenty? Całkowicie zaprzecza temu pismo jakie otrzymałem od PZPN w Warszawie. Wynika z niego zupełnie coś zgoła odmiennego. Tak Uchwała Kompetencyjna jak i obecny  Statut zawiera podstawowe błędy wynikające z ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, dlatego nie sądzę aby Pan Mecenas Wach ten Statut parafował.

Tak jak w przypadku Uchwały Kompetencyjnej tak i nowego Statutu mam mnóstwo wątpliwości, dlatego postanowiłem wnieść o uchylenie Uchwały Walnego Zebrania przyjmującej nowy Statut. Prawo jest prawem a prawda jest prawdą. Będę o to walczył. Chcąc mieć pewność, że w istocie dział prawny PZPN -u nie miał żadnych uwag co do treści nowego Statutu MZPN-u dlatego zwróciłem się z tym pismem do samego źródła. Dla mnie to bardzo ważne. Bądź co bądź, PZPN w Warszawie to nasz najwyższy zwierzchnik.  Osobiście mam dla PZPN-u  dużo sympatii, chociażby przez wzgląd na fakt, że zawsze można liczyć na ich zainteresowanie się zgłaszanymi problemami, że można liczyć nawet na pisemną odpowiedź. To działania całkowicie odmienne od tych prezentowanych przez MZPN w Krakowie. Tak jak w przypadku uchwały Kompetencyjnej tak i w przypadku Statutu, absolutnie sprawy nie przesądzam. Nie wiem jaki będzie finał tej sprawy. Ja tylko zaprezentowałem swoje wątpliwości a reszta należy do prawników. W późniejszym terminie zamieszczę oficjalne pismo jakie skierowałem do organu nadzoru. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz