piątek, 13 października 2017

Prezydent miasta Krakowa

Zgodnie z obietnicą informuję Państwa o poczynionych krokach względem zakwestionowania Uchwały Zarządu MZPN w Krakowie z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie kompetencji terenowych jednostek organizacyjnych MZPN oraz zasad powierzania zadań i nadzoru nad tymi jednostkami. Złożyłem wniosek do Prezydenta miasta Krakowa o podjęcie czynności nadzorczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, a w szczególności wystąpienie o UCHYLENIE Uchwały nr 4/Z/2017 Zarządu MZPN. Wniosek ten został poprzedzony opinią prawną o jaką wystąpiłem do kancelarii prawnej. To znakomita kancelaria specjalizująca się również w prawie sportowym. Piszę znakomita, bo widzę jak profesjonalnie podchodzą do sprawy. Opinia poprzedzona jest gruntowną oceną wielu ustaw, statutów, przepisów  i dopiero na tej podstawie wydana została ostateczna wersja. Przez te kilkanaście lat mojej pracy nie spotkałem się jeszcze z tak profesjonalnym podejściem do tematu.

Z wydanej opinii bardzo jasno wynika, że wyżej wskazany dokument zawiera przepisy sprzeczne z ustawą z dnia 7 kwietna 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2017 roku poz.210 ) w zakresie prawnych możliwości tworzenia i nadzorowania terenowych jednostek organizacyjnych oraz określania kompetencji władz związku sportowego. Ja absolutnie sprawy nie przesądzam. Zobaczymy, jak do sprawy podejdzie Pan Prezydent i jakie będą jego wnioski. Liczę, że otrzymam odpowiedź na piśmie i dopiero wtedy podejmę decyzję co do ewentualnych dalszych kroków. Być może sprawę ostatecznie będzie musiał rozstrzygnąć Sąd? Umieszczę te wszystkie materiały na blogu, ale dopiero jak zapoznają się z nimi wszystkie zainteresowane strony. Będąc w Krakowie i to tak blisko Wawelu nie sposób nie wstąpić do Katedry Wawelskiej. Tam jest naprawdę pięknie. Zrobiłem kilka fotek telefonem aby uwiecznić te widoki, które jednak od oryginału dzieli przepaść. Gorąco zachęcam do odwiedzin. Jest tylko jeden problem. Centrum Krakowa jest totalnie rozkopane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz