piątek, 10 listopada 2017

Uzupełnienie do wniosku oraz wyrok w imieniu WD MZPN

Wyjaśnienie do zamieszczonego wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa. Naturalnie jest to wniosek przygotowany przez uznaną kancelarię prawną  DAUERMAN specjalizującą się między innymi w prawie sportowym, mającą swoją siedzibę we Wrocławiu. O napisanie wniosku sam osobiście wystąpiłem i poniosłem koszty finansowe tej czynności. Czy można było w tej sytuacji nie zareagować? Co to ma być? Zgoda na wszystko? Doskonale wiem, że wiele osób nie chce się „narażać” monarchii i mieć święty spokój, bo żadnej krytyki ten Pan nie toleruje. Zupełnie naturalne jest, że każdy chce być akceptowany, szanowany i lubiany przez innych. Ja również. Takie pragnienie może jednak skłonić do ukrycia niepochlebnych szczegółów czy błędów lub wręcz do wypaczenia prawdy.

Niestety, ale władza tarnowskiego Związku chyba w obawie przed jeszcze bardziej restrykcyjnymi i odwetowymi działaniami ze strony MZPN w Krakowie miała opory przed skierowaniem tych spraw do organów państwowych. To nic, że zlikwidowali nam trzy Podokręgi, chcą kontrolować dokumentację księgową, zatwierdzać budżet, kontrolować celowość naszych wydatków. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że zrobili to wszystko z naruszeniem elementarnych wręcz zasad i przepisów, ale spokojnie poczekam na werdykt organów państwowych. Ci Panowie są bezwzględni i nie przepuszczą nikomu kto w jakikolwiek sposób im się sprzeciwia. To bierność władz PZPN-u zachęca ich wręcz do takiego bezkarnego działania. Uważałem i uważam, że to właśnie PZPN w Warszawie powinien stać na straży przestrzegania Statutów, Regulaminów i innych przepisów państwowych.

Koniecznie musimy starać się poznawać całą prawdę. Dotrzeć do sedna sprawy i wyrabiać sobie własne zdanie. Co także ważne, umieć odnaleźć rolę jaką mamy do spełnienia. Uczciwy człowiek  nie musi się bać ludzi. Traktuje ich jak partnerów bez obawy, że jest głupszy. W swoją pracę wkładam wiele zaangażowania i troski. Staram wykonywać się swoje zadania najlepiej jak potrafię. Nie mam żadnych problemów żeby powiedzieć prawdę, aby powiedzieć co myślę  z pełną świadomością, że to się może komuś nie spodobać. Zdaję sobie sprawę, że może ryzykuję, że sobie kogoś zrażam, ale nie zrezygnuję. Nie mogę bezczynnie patrzeć i przytakiwać wbrew sobie, żeby zyskać czyjąś sympatię. Gdy ma się głębokie przekonanie, że nie można milczeć to należy wręcz zabrać głos. Niech się wstydzą ci, którzy milczeli, wtedy gdy nie można było milczeć.

Z ostatniej chwili.

ORZECZENIE Wydziału Dyscypliny MZPN w Krakowie z dnia 09.11. 2017
Obwiniony: Henryk Świerczek
Przewinienie dyscyplinarne: Wypowiedzi lub inne działania mogące narazić na utratę zaufania, potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji, znieważające członków władz MZPN
Orzeczenie: Kara dyskwalifikacji czasowej w wymiarze 3 lat
Podstawa prawna: Art. 140 § 1 w związku z art. 77 lit d. w związku z art. 13 § 1 pkt 5. w związku z art. 19 § 3, §5 i §6 Regulaminu w związku z art. Dyscyplinarnego PZPN
Uzasadnienie: Ustalono po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego zgodnie z zasadami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Wydział Dyscypliny uznał obwinionego winnym zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego i wymierzył karę stosownie do zasad wymiaru kary przewidzianych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem na piśmie zostanie sporządzone i doręczone obwinionemu. Zarządzeniem Przewodniczącego, ze względu na zawiłość sprawy orzeczenie wraz z uzasadnieniem zostanie obwinionemu doręczone w terminie do 30 dni.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
Sekretarz WD MZPN: Maciej Jastrząb
Przewodniczący WD MZPN:  Bartosz Ryt
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz